CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA - MEGA We care

CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA - MEGA We care

CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA - MEGA We care

CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA - MEGA We care

CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA - MEGA We care
CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA - MEGA We care

CÁC GIÁ TRỊ CỦA MEGA

 

Tôn trọng: mỗi người chúng ta được sinh ra, lớn lên trong các điều kiện môi trường khác nhau. Kinh nghiệm sống của chúng ta cũng khác nhau. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể giống nhau được? Chúng ta có thể mở mang đầu óc qua việc học cách tôn trọng những suy nghĩ khác nhau của nhau. Mỗi người chúng ta khác biệt và mang đến những khả năng riêng biệt cho đội nhóm. Một nhóm được tạo nên từ những con người nhiệt tình, tận tụy và quan tâm với những quan điểm khác nhau. Chúng tôi khuyến khích sự tôn trọng giữa các thành viên trong nhóm, xây dựng một văn hóa học tập và thay đổi cùng nhau. MEGA là một nhà tuyển dụng bình đẳng và không phân biệt đối xử về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, nhân thân, giới tính. MEGA tôn trọng sự cân bằng giữa công việc & cuộc sống.

Tự do: MEGA khẳng định về quyền tự do được là chính mình, khuyến khích bạn làm những gì bạn giỏi nhất. Chúng tôi tin vào việc tuyển những người trưởng thành và tin họ có những quyết định có trách nhiệm khi được trao cho quyền tự do. Chúng tôi tin vào việc để cho nhân viên tự do đưa ra những lựa chọn để sống theo cách họ muốn mà không bị phán xét. Là một người trưởng thành, bạn được kỳ vọng phải đánh giá được những trách nhiệm và tối đa hóa quyền tự do bằng cách sử dụng các hướng dẫn hiện hành.

Tin tưởng: chúng tôi tin tưởng rằng một người trưởng thành biết những gì cần phải làm. Chúng tôi tin tưởng 100% ở những người làm việc tại MEGA cho đến khi niềm tin này bị mất đi. Chúng tôi tin rằng mọi người đều trung thực và hiện diện ở MEGA để làm việc hết khả năng của họ. Họ mong muốn đến làm việc đúng giờ, cống hiến và muốn được tôn trọng vì công việc họ làm. Niềm tin của chúng tôi đã mở rộng ra ngoài phạm vi nhân viên đến các nhà cung cấp và các đối tác nhằm giúp chúng tôi tạo ra giá trị cho khách hàng.

Sự thật: Sự thật trong việc chúng ta làm hàng ngày là cách sống ở MEGA. Hằng ngày chúng tôi nhấn mạnh vào sự thật trong hành động. Chúng tôi sẽ không sản xuất, kinh doanh, buôn bán và phân phối bất kỳ sản phẩm nào không an toàn với con người. Chúng tôi sẽ làm tất cả để báo cáo và thông báo cho tất cả mọi người một cách trung thực về hiệu quả, những thành công và những thất bại và thừa nhận những sai lầm mà chúng tôi gây ra.