CÁCH THỨC CỦA MEGA - MEGA We care

CÁCH THỨC CỦA MEGA - MEGA We care

CÁCH THỨC CỦA MEGA - MEGA We care

CÁCH THỨC CỦA MEGA - MEGA We care

CÁCH THỨC CỦA MEGA - MEGA We care
CÁCH THỨC CỦA MEGA - MEGA We care

CÁCH THỨC CỦA MEGA

Một tổ chức có tư duy

 

MEGA đang và sẽ là một tổ chức có tư duy. Chúng tôi tạo điều kiện cho mọi người học hỏi từ những điều tốt nhất. 

Điều này nhằm khuyến khích họ suy nghĩ về tất cả mọi thứ họ làm cùng với  cách thức và lý do tại sao làm điều đó.
Sự tự do trong suy nghĩ và trong công việc cũng như trong cuộc sống giúp mỗi người thách thức những phương thức cũ và làm nảy ra những ý tưởng mới.
Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người tích cực tìm kiếm những giải pháp mới, các cách tiếp cận mới và các cơ hội để làm việc cùng nhau nhằm xây dựng nên một MEGA ngày càng tốt đẹp hơn.

mega wecare

 

Thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi.

 

Chỉ có những người có kiến thức mới có thể thách thức những hiểu biết cũ và nhìn thế giới với cách nhìn khác. Được trang bị bằng việc học hỏi và va chạm thực tế, các nhà lãnh đạo và đội nhóm được khuyến khích thay đổi cách chúng ta đã làm trong quá khứ.

Chúng tôi tích cực khuyến khích mọi người vượt qua giới hạn, trải nghiệm và học hỏi từ những sai lầm. Chúng tôi khuyến khích chấp nhận những rủi ro có lường trước trong việc khai thác các cơ hội khác nhau. Những người đam mê với sáng kiến, nhạy bén đã và sẽ tạo nên sự khác biệt. Trong tương lai, họ sẽ dẫn dắt MEGA thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi.

Các mùa đổi thay! Chúng tôi liệu trước và thay đổi cho phù hợp. Trên một chuyến hành trình, cảnh quan và địa hình liên tục thay đổi. Các dấu hiệu cảnh báo giúp chúng tôi dự đoán và chuyển hộp số cho phù hợp. Hành trình của MEGA cũng sẽ đưa chúng tôi qua các mùa, cảnh quan và địa hình khác nhau. Nhưng khác nhau ở chỗ, hành trình này thiếu vắng những "dấu hiệu cảnh báo".

Nhờ sự nghiên cứu không ngừng nên chúng tôi nâng cao khả năng về dự đoán tương lai! Chúng tôi nắm bắt sự thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi!

Thay doi truoc khi phai thay doi

 

Tiếp tục tồn tại và phát triển

 

Tất cả chúng tôi đều có một vai trò giúp đỡ những người cùng làm việc trở nên tốt hơn.
Chúng tôi chấp nhận rằng công ty chúng tôi đã xây dựng cùng nhau sẽ phải tồn tại và phát triển ngay cả sau khi chúng tôi không còn làm việc ở đây nữa.
Chúng tôi đều có một nhiệm vụ đối với MEGA là đầu tư thời gian và công sức trong việc nuôi dưỡng các thế hệ tiếp theo của đội ngũ nhân viên, những người sẽ làm cho công ty này thành một nơi tốt đẹp hơn.
Để lại một MEGA thịnh vượng và hùng mạnh là nguyện vọng của chúng tôi.