Các hoạt động GHBY - MEGA We care

Các hoạt động GHBY - MEGA We care

Các hoạt động GHBY - MEGA We care

Các hoạt động GHBY - MEGA We care

Các hoạt động GHBY - MEGA We care
Các hoạt động GHBY - MEGA We care

Các hoạt động GHBY

Công ty khuyến khích kiểm tra sức khỏe thường xuyên và tư vấn cho tất cả nhân viên. Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động về sức khỏe khác ở tất cả các địa điểm của Mega.

> Thực phẩm là Thuốc (Ngày ăn chay, khuyến khích sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe, ...)

> Tập thể dục là Thuốc (Lớp Yoga & Zumba, Ngày hội thể thao, Câu lạc bộ bóng đá & cầu lông, Nhảy giữa giờ, ...)

> Chánh niệm là Thuốc (Lồng ghép chủ đề GHBY trong chương trình Mind We Share, các lớp Thiền, ...