Nghề nghiệp - MEGA We care

Nghề nghiệp - MEGA We care

Nghề nghiệp - MEGA We care

Nghề nghiệp - MEGA We care

Nghề nghiệp - MEGA We care
Nghề nghiệp - MEGA We care
Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp

Mega là một nhà tuyển dụng

MEGA là một tổ chức xem con người là trung tâm, tin tưởng vào lòng tốt của con người và tạo cơ hội cho họ tạo dựng sự nghiệp, cải thiện cuộc sống của chính họ đồng thời cải thiện cuộc sống của khách hàng và đối tác.

Xem thêm

Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi

Chúng tôi coi nơi làm việc của chúng tôi là một ngôi đền. Chúng tôi có quyền và nghĩa vụ giữ cho ngôi đền đó linh thiêng nhưng đồng thời mở cửa cho mọi người.

Xem thêm
Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi

Nhân viên Chia sẻ

Sau khi được thành lập hơn ba thập kỷ trước, chúng tôi rất vinh dự được nói rằng ngày nay Mega Lifesciences vẫn giữ vững những nỗ lực liên tục trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê và chăm sóc cho ‘Sức khỏe con người' trên thế giới. quote

Gửi hồ sơ của bạn

Các cơ hội hiện có tại Mega ở nhiều bộ phận khác nhau như sản xuất, kiểm soát chất lượng, kinh doanh, marketing, trên toàn cầu.

Xem thêm

Học viện Mega

Học viện Mega

Xây dựng văn hóa, các đội nhóm và nhà lãnh đạo tương lai Kể từ khi thành lập, Mega Lifesciences đã nhấn mạnh vào việc tạo ra một tổ chức học tập, sẽ thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi, sống và phát triển vượt trội Học viện Mega tạo điều kiện cho phong trào PEOPLE FIRST (Con người là ưu tiên hàng đầu) và nhấn mạnh vào việc phát triển một nền văn hóa nơi nhân viên của chúng tôi cảm thấy tự do, gắn bó và tràn đầy năng lượng để tìm kiếm các mục tiêu cuộc sống của họ.

Xem thêm