Học viện Mega - MEGA We care

Học viện Mega - MEGA We care

Học viện Mega - MEGA We care

Học viện Mega - MEGA We care

Học viện Mega - MEGA We care
Học viện Mega - MEGA We care

Học viện Mega

Xây dựng văn hóa, các đội nhóm và nhà lãnh đạo tương lai
Kể từ khi thành lập, Mega Lifesciences đã nhấn mạnh vào việc tạo ra một tổ chức học tập, sẽ thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi, sống và phát triển vượt trội

Học viện Mega tạo điều kiện cho phong trào PEOPLE FIRST (Con người là ưu tiên hàng đầu) và nhấn mạnh vào việc phát triển một nền văn hóa nơi nhân viên của chúng tôi cảm thấy tự do, gắn bó và tràn đầy năng lượng để tìm kiếm các mục tiêu cuộc sống của họ.

Xây dựng văn hóa, các đội nhóm và nhà lãnh đạo tương lai.

Phong trào People First của chúng tôi đã mang lại một sự cải thiện đáng kể trong cuộc sống của những người đã gắn bó lâu dài tại MEGA. Tại thời điểm này, chúng tôi có hơn 400 đồng nghiệp với nhiều năm gắn bó. Bạn dễ dàng tìm thấy họ và họ sẽ rất vui để chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của họ với bạn.

Học viện được thiết kế để đào tạo kỹ năng lãnh đạo, hành vi và kỹ năng để xác định các mục tiêu của bạn.

Mega mang đến cho bạn cơ hội để vận dụng điểm mạnh của mình trong khi tạo ra và chia sẻ giá trị thịnh vượng với MEGA

Chúng tôi muốn thấy bạn trở thành đại diện tiếp theo cho mục đích tồn tại của chúng tôi: Trao quyền làm chủ và Cải thiện cuộc sống.

Học viện Mega sắp xếp một loạt các chương trình đào tạo và hội thảo cho mọi nhân viên tại Mega Lifesciences.

‘MINDS WE SHARE‘ (Chia sẻ kiến thức) tại Mega Lifesciences là một cách tiếp cận để tổ chức các cuộc gặp gỡ thực tế với mục đích trao đổi kiến ​​thức và trau dồi hiểu biết, một hội nghị nơi chúng tôi mời các diễn giả nổi tiếng thế giới đưa ra những quan điểm mới, sau đó những người tham gia truyền lại cho các đội nhóm của họ trên toàn thế giới. Các diễn giả nổi tiếng thế giới gần đây bao gồm Tiến sĩ Park, Đối tác của Chiến lược Đại dương xanh, Tiến sĩ Clotaire Rapaille, tác giả của 'Bộ luật Văn hóa', Jason Jennings, Curt W Coffman, Tiến sĩ Eric De Smet, Fredrik Haren, Tiến sĩ Jody Hoffer Gittell và Robert Spector.

Chúng tôi thu hút các đội nhóm bằng cách mời đến hội thảo các bậc thầy quản lý và các tác giả bán chạy nhất như Marshall Goldsmith, Ram Charan và Paco Underhill, các chuyên gia tiếp thị như AlRies và Jack Trout, huấn luyện viên sức mạnh Marcus Buckingham và The Lean Start up của Eric Ries.

 

Học Viện Mega đã thiết kế và triển khai chương trình Mega Master Management (MMM) phối hợp với trường đại học hàng đầu Thái Lan, Đại học Mahidol, để cung cấp các công cụ cho các nhà quản lý, cải thiện kỹ năng, kiến ​​thức và phương pháp để cho phép họ dẫn dắt thành công một nhóm hướng tới mục tiêu của Mega và nhằm mục đích tăng cường sự gắn kết, trao quyền, cam kết, giữ chân nhân viên và cải thiện hiệu suất. Chương trình kéo dài trong khoảng thời gian 12 tháng, bao gồm đào tạo trong lớp ít nhất một ngày mỗi tháng. Chương trình bao gồm việc thành lập, thảo luận, thực hiện các dự án và kết thúc với một chứng chỉ từ Trung tâm Quản lý Đại học Mahidol.

Chương trình cũng được cung cấp trong phiên bản ngắn hơn với ‘MMM - Mini, chủ yếu phục vụ cho việc Huấn luyện nhân viên mới.

.

67.380 giờ đào tạo năm 2018 trên toàn cầu tại nhiều địa điểm khác nhau của Mega Lifesciences