Mega là một nhà tuyển dụng - MEGA We care

Mega là một nhà tuyển dụng - MEGA We care

Mega là một nhà tuyển dụng - MEGA We care

Mega là một nhà tuyển dụng - MEGA We care

Mega là một nhà tuyển dụng - MEGA We care
Mega là một nhà tuyển dụng - MEGA We care

Mega là một nhà tuyển dụng

MEGA là một tổ chức xem con người là trung tâm, tin tưởng vào lòng tốt của con người và tạo cơ hội cho họ tạo dựng sự nghiệp, cải thiện cuộc sống của chính họ đồng thời cải thiện cuộc sống của khách hàng và đối tác.

Lối sống Mega là cải thiện cuộc sống, chăm sóc sức khỏe con người, và giúp họ khỏe mạnh suốt đời. Mega có một văn hóa làm việc tốt nơi những người giỏi phát triển và đóng góp hết mình.                       

Khi bạn đi qua khu làm việc và gặp các đồng nghiệp, bạn sẽ nhận thấy sự thân thiện bất kể cấp bậc. Bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối cảm xúc giữa con người và sâu trong đấy, bạn sẽ tìm được giá trị cốt lõi của Mega - Sự quan tâm.

Minh chứng cho điều này là việc bạn sẽ gặp nhiều người đã vui vẻ gắn bó với chúng tôi qua nhiều thập kỷ.

Tổ chức của chúng tôi khác xa so với tổ chức lớn có cấu trúc ngăn cách điển hình mà hầu hết có thể thấy trước Mega. Mọi người được phép làm việc với sự sáng tạo, tự do và khéo léo. Chúng tôi tin rằng bằng cách đó, chúng tôi cho phép tạo ra một chủ sở hữu có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về công việc của mình.

Tại Mega, chúng tôi gọi đây là "Tạo chủ sở hữu... Cải thiện cuộc sống".

Chúng tôi cố gắng tạo ra ý thức toàn diện về công việc, nơi mọi người có thể tự do xem xét các quan điểm khác, học hỏi tư duy mới và thách thức những cách hiện có, giúp mỗi người phát triển trong công việc của riêng mình và cảm thấy được yêu mến và tôn trọng vì những đóng góp của họ trong việc xây dựng một công ty biết quan tâm

Chúng tôi cố gắng để tạo ra một nơi làm việc và môi trường tốt. Chúng tôi thực thi các giá trị mà chúng tôi tuyên bố và khuyến khích mọi người cũng làm vậy để tạo và duy trì văn hóa nơi mọi người cảm thấy thoải mái khi đóng góp ý tưởng của riêng mình, cảm thấy an tâm và được khuyến khích chấp nhận rủi ro đã được tính toán; nơi sai lầm không phải là ngõ cụt mà là cơ hội học hỏi.

Chúng tôi quan tâm cách làm việc của chúng tôi mỗi ngày và với tất cả những người chúng tôi tiếp xúc và liên kết.

Chúng tôi quan tâm đến những người làm việc với chúng tôi và khuyến khích các thành viên trong nhóm của chúng tôi làm điều tương tự.

Chúng tôi quan tâm đến niềm tin, sự thật trong mọi việc chúng tôi làm và trong mọi hành động.

Chúng tôi quan tâm đến niềm tin, sự tin tưởng vào mọi người, đối tác và khách hàng.

Văn hóa của chúng tôi giúp các cá nhân nuôi dưỡng một tương lai của riêng mình với Mega và tạo ra một nơi làm việc mà họ sở hữu và cảm thấy tự hào.