Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội - MEGA We care

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội - MEGA We care

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội - MEGA We care

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội - MEGA We care

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội - MEGA We care
Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội - MEGA We care

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội

Nền tảng Mega Wellness

Mega LifeSciences khuyến khích các văn phòng trên toàn thế giới xác định các phương tiện gắn kết với xã hội. Công ty dành riêng 2% lợi nhuận sau thuế cho các hoạt động khác nhau trong chương trình 'Tạo ra giá trị chung'.

Đóng góp cho Cuộc sống

Là một người đóng góp thực sự cho các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, chúng tôi cam kết hỗ trợ trong những lúc cần thiết. Trong năm qua, chúng tôi đã giúp cứu trợ lũ lụt ở Thái Lan và Philippines. Trong cả hai trường hợp, cách tiếp cận của chúng tôi không chỉ là quyên góp tài chính, mà còn là giúp nhân viên của chúng tôi trước tiên, sau đó thúc đẩy họ giúp khách hàng với thực phẩm và các vật tư khác.

Good Health by yourself

Good Health By Yourself là sáng kiến ​​của Mega nhằm truyền cảm hứng và động lực cho chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

Chúng tôi chăm sóc Khách hàng

Đạo đức kinh doanh và quy tắc ứng xử của Mega Lifesciences đề ra nghĩa vụ rõ ràng của Mega là cung cấp sản phẩm chất lượng tốt cho khách hàng của mình. Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ tốt với các cổ đông và tích cực thu hút họ. Công ty gần đây đã triển khai một hệ thống 'Quản lý quan hệ khách hàng Mega' (CRM) tiên tiến để đảm bảo kết nối và thúc đẩy mối quan hệ với Khách hàng.

Chúng tôi chăm sóc Nhà cung cấp

Đạo đức kinh doanh và quy tắc ứng xử của Mega Lifesciences nêu rõ chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp của mình một cách công bằng và đảm bảo rằng việc kinh doanh được thực hiện với giá cả cạnh tranh. Công ty cũng có lợi khi có một chuỗi cung ứng bền vững bằng cách cho phép lợi nhuận hợp lý cho các mục tiêu phát triển và việc thực hành kinh doanh công bằng. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp của chúng tôi tôn trọng quyền con người và nghĩa vụ môi trường.

Chúng tôi tiến hành kiểm toán nhà cung cấp thường xuyên và chính sách mua hàng yêu cầu chúng tôi chỉ định nhà cung cấp sau khi kiểm toán và đánh giá đúng hạn. Mega Lifesciences đã thiết lập một quy trình phê duyệt nhà cung cấp cho tất cả các nhà cung cấp của mình.