Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi - MEGA We care

Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi - MEGA We care

Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi - MEGA We care

Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi - MEGA We care

Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi - MEGA We care
Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi - MEGA We care

Trải nghiệm văn hóa của chúng tôi

 

MEGA là một tổ chức xem con người là trung tâm, tin tưởng vào lòng tốt của con người và tạo cơ hội cho họ tạo dựng sự nghiệp, cải thiện cuộc sống của chính họ đồng thời cải thiện cuộc sống của khách hàng và đối tác.

Nơi hạnh phúc để làm việc

Trao quyền làm chủ Cải thiện cuộc sống

Chia sẻ kiến thức

Xây dựng một nơi làm việc hạnh phúc

Chúng tôi quan tâm đến sự tự do, bạn và mọi người đều có quyền tự do thể hiện bản thân và hành động. Chúng tôi quan tâm đến sự tôn trọng, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng quan điểm của các đồng nghiệp và đối tác.

Công việc của chúng tôi là một hành trình, được định hướng bởi những nguyện vọng đơn giản, được truyền cảm hứng bởi ý chí phi thường, được củng cố bởi mục tiêu trung thực, hành trình cải thiện cuộc sống.

Hành trình cuộc sống của bạn sẽ được hướng dẫn bởi những giá trị này để biến MEGA thành nơi mà bạn và các thế hệ tương lai của bạn muốn dành thời gian và năng lượng để thay đổi thế giới.

Sự quan tâm bắt đầu từ gia đình. Mỗi thành viên là một phần của văn hóa quan tâm này, có trách nhiệm làm việc với các thành viên trong nhóm của họ với sự tôn trọng.

Chúng tôi cố gắng tạo ra ý thức toàn diện về công việc, nơi mà mỗi người có thể tự do xem xét các quan điểm khác nhau, học hỏi tư duy mới và thách thức những cách hiện có, giúp mỗi người phát triển trong công việc, cảm thấy được yêu mến và tôn trọng vì sự cống hiến của họ trong việc xây dựng một Công ty biết quan tâm.

Chúng tôi cố gắng để tạo ra một nơi làm việc và một môi trường tốt. Chúng tôi thực thi những giá trị mình tuyên bố và khuyến khích mọi người cùng nhau tạo ra và duy trì một nền văn hóa nơi mọi người cảm thấy thoải mái để đóng góp ý tưởng của riêng mình, cảm thấy an toàn và được khuyến khích chấp nhận rủi ro đã được tính toán; nơi mà sai lầm không phải là ngõ cụt mà là cơ hội để học hỏi. Văn hóa này rất cần thiết để nuôi dưỡng một tương lai của mỗi người với MEGA và tạo ra một nơi mà họ sở hữu và cảm thấy tự hào.