Chính sách bảo mật - MEGA We care

Chính sách bảo mật - MEGA We care

Chính sách bảo mật - MEGA We care

Chính sách bảo mật - MEGA We care

Chính sách bảo mật - MEGA We care
Chính sách bảo mật - MEGA We care

Chính sách bảo mật

Trang website megawecare.com.vn mong muốn đem lại một tiện ích mua hàng trực tuyến tin cậy, tiết

kiệm và thấu hiểu người dùng.

Chúng tôi nhận thấy khách hàng truy cập trang web để nhưng không phải ai cũng mong muốn chia sẻ

thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi megawecare.com.vn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và

cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin

cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi mua sắm tại trang thương mại điện tử megawecare.com.vn.

Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại trang thương mại điện tử

megawecare.com.vn

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

1. Sự Chấp Thuận

2. Mục Đích Thu Thập

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

4. Thời Gian Lưu Trữ

5. Cam kết không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

6. An Toàn Dữ Liệu

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

8. Thông Tin Liên Hệ

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

10. Hiệu Lực

 

———————————————————————–

 

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng trang thương mại điện tử

megawecare.com.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu

trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất

cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm

nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để

 

có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của

bạn.

 

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

• Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

• Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình

khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;

• Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu

nại và phản hồi của bạn;

• Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về

một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở

cáckhía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhânhóa trải nghiệm của bạn trên

trang thương mại điện tử megawecare.com.vn

(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi

đến những ý tưởng dịch vụ mới

(iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

• An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng

hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

• Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập,

lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi

 

• Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên trang thương mại

điện tử megawecare.com.vn bao gồm:

họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông

tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng

nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

 

• Bạn tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác

trên trang thương mại điện tử megawecare.com.vn

• Từ những nguồn hợp pháp khác.

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

 

4. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách

hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ

được bảo mật trên máy chủ của megawecare.com.vn

 

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động

cần thiết dưới đây:

 

• Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn

trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông

tin cá nhân.

• Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt

động liên quan đến trang thương mại điện tử megawecare.com.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy

cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên

thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan

đến thông tin cá nhân.

• Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và

luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

 

• Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc

tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

• Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với

công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao

gồm cả thông tin cá nhân.

 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện

nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

• Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong

môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên

cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá

nhân khách hàng.

 

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân

khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp

thời và thông báo cho khách hàng được biết.

• Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

 

7. Quyền Của Khách Hàng

Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất

cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập

vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

 

8. Thông Tin Liên Hệ

 

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly

thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

 

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: traphacosapa@ymail.com

 

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

 

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Phòng 5.12, lầu 5, 364 Cộng Hòa, tòa nhà E-Town, Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam

Email : cuscare@megawecare.com.vn

Tel: (028) 38123166

Tel: (028) 38123166

website: www.megawecare.com.vn

 

10. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/09/2018